Tjaša Kalkan

završila MA studij fotografije na ADU + germanistike & francuskog jezika na FFZG / aktivno izlaže, surađuje na raznorodnim projektima i dobitnica je brojnih priznanja za svoj rad.