Tjaša Kalkan

http://blumberger.net/members/hui3/ završila MA studij fotografije na ADU + germanistike & francuskog jezika na FFZG / aktivno izlaže, surađuje na raznorodnim projektima i dobitnica je brojnih priznanja za svoj rad.