Festival prvih

cheap cenforce online Festival prvih pokrenuo je multimedijalni umjetnik Željko Zorica (1957. – 2013.) postavivši ga kao smotru dostignuća stvaratelja različitih umjetničkih i neumjetničkih profila. FP svake godine proglašava središnju temu. Dosadašnje teme bile su: buy prednisone for cats reklamokracija, GMO i biotehnologije, dominacije, mine, društvena odgovornost kapitala, mediji i prava djeteta, besplatno obrazovanje, poslovi sa Suncem, nepoznata mjesta u hrvatskoj umjetnosti 70-ih i 80-ih, nada, društvo razočaranja, depresija, solidarnost, pravo na (po)grešku, izmišljanje tradicije, doba praznine, nestalna ljubav – o krhkosti ljudskih odnosa, potreba za stanom i stambena politika, usamljenost i socijalna izolacija, te vrijeme rizika – nesigurnost kao konstanta koju pripremamo ove godine. Odgovarajući svojim radovima na zadanu temu na FP se prijavljuju oni koji na bilo koji način žele govoriti kritički. Jedini je uvjet da debitiraju u kategoriji/mediju za koji se prijavljuju. Festival prvih zadržava i pravo poziva sudjelovanja odabranim autorima. U rječniku stranih riječi Bratoljuba Klaića (Nakladni zavod Matice Hrvatske, Zagreb, 1981.) na stranici 262. doznajemo nešto činjenica o riječi debitant. Nejasni je klon nastao od francuske riječi debut koja označava: 1. prvi javni nastup
2. početak šahovske igre, otvaranje. Pokretanje Festivala prvih 2003. godine bilo je važno kako bi se otvorio prostor na javnoj sceni u zatvorenoj sredini te omogućio inicijacijski trenutak onima koji dolaze i, još važnije, da bi se prisililo/privoljelo one umjetnike i sve ostale koji su već tu da se usude napustiti profesionalno i zanatski sređene manirističke dvorce svojeg javnog istupa.

Budući da FP djeluje na rubovima tradicionalnog razumijevanja i prakticiranja umjetničkih disciplinskih područja, posve je moguće da se u istom okviru, potaknuti zajedničkim temama, do sada našli likovni, multimedijalni i izvedbeni umjetnici, teoretičari i praktičari različitih disciplina, glazbenici i aktivisti, između ostalih i: Igor Grubić, Vanja Babić, Zlatko Kopljar, Dragana Anđelić, Danijel Modrej, Viktor Meglič i Mateja Pucko, Vlasta Delimar, Iva Kraljević, Martina Globočnik, Dalibor Martinis, Daniel Kovač, Dora Bilić i Tina Muller, Zdenko Bužek, Nikola Iskra, Leonardo Kovačević, Ivan Marušić Klif, Ivica Šimić, Rafaela Dražić, Pino Ivančić, Hrvoje Jurić, Slavica Jakobović Fribec, Jasenka Kodrnja, Stanka Gjurić, Dejan Kljun, Đuro Gavran, Karmen Dada, Angel Naumovski, Marijana Batinić, Marko Vojnić Gin, Haris Rekanović, Udruga Romi za Rome, Gabrijela Vasić, Miodrag Cobra Pažin, Nikolina Manojlović Vračar, Emil Matešić, Krešimir Bauer, Dag Oršić, Bernard Čović, Zdenko Franjić, Damir Avdić, Ivana Percl Jurić, David Nitsan Hammerman, Manuela Vladić Maštruko, Marijana Vukić, Roko Mozbah, Damir Šaban, Amela Frankl, DB Indoš, Ivan Kučina, Dušan Kojić Koja, Jura Novoselić, Boris Bakal, Zlatko Burić, Bojan Gagić, Damir Prica Kafka, Goran Šuljić, Srđan Gulić, Bosiljko Domazet, Igor Pavlica, Cockpit Music, Srđan Marković Đile, Mirjana Vukadin, Henning Friman, Nicole Hewitt, Viktor Krasnić, Aida Bagić, Bojana Radulović, Gordan Bosanac, Dino Pešut, Jelena Berković, Mirta Jurilj, Sanja Sarnavka, Urša Raukar, Mario Kovač, Vesna Teršelič, Gudački kvartet Akcent, ženski zbor Čipkice, Davor Savičenti, Lala Raščić, grupa Babilonci, Nataša Manojlović, Lou Profa, Maja Flego, Benjamin Perasović, Studio kreativnih ideja Gunja, Dječak iz vode, Liz Collins, Kristijan Ugrina, Ivan Ergić, Božidar Popović, Grupa Škart, Danijel Poljak, Aleksandra Laslo, Goga Katalenić, Robert Torre, Velimir Rodić, Ivan Zaluški, Sanja Horvat, grupe Ana Never i Žen, DJ bezum aka Miron Milić, Zdravko Popović, Petra Mrša, Ina Sladić, Michael Puntarić, Alma Svedružić, Demirel Pašalić, HeleBudući da FP djeluje na rubovima tradicionalnog razumijevanja i prakticiranja umjetničkih disciplinskih područja, posve je moguće da se u istom okviru, potaknuti zajedničkim temama, do sada našli likovni, multimedijalni i izvedbeni umjetnici, teoretičari i praktičari različitih disciplina, povjesničari, glazbenici i aktivisti, te mladi umjetnici, građani i građanke sa svojim prvim radovima, između ostalih i: Igor Grubić, Vanja Babić, Zlatko Kopljar, Dragana Anđelić, Danijel Modrej, Viktor Meglič i Mateja Pucko, Vlasta Delimar, Iva Kraljević, Martina Globočnik, Dalibor Martinis, Daniel Kovač, Dora Bilić i Tina Muller, Zdenko Bužek, Nikola Iskra, Leonardo Kovačević, Ivan Marušić Klif, Ivica Šimić, Rafaela Dražić, Pino Ivančić, Hrvoje Jurić, Slavica Jakobović Fribec, Jasenka Kodrnja, Stanka Gjurić, Dejan Kljun, Đuro Gavran, Karmen Dada, Angel Naumovski, Marijana Batinić, Marko Vojnić Gin, Haris Rekanović, Udruga Romi za Rome, Gabrijela Vasić, Miodrag Cobra Pažin, Nikolina Manojlović Vračar, Emil Matešić, Krešimir Bauer, Dag Oršić, Bernard Čović, Zdenko Franjić, Damir Avdić, Ivana Percl Jurić, David Nitsan Hammerman, Manuela Vladić Maštruko, Marijana Vukić, Roko Mozbah, Damir Šaban, Amela Frankl, DB Indoš, Ivan Kučina, Dušan Kojić Koja, Jura Novoselić, Boris Bakal, Zlatko Burić, Bojan Gagić, Damir Prica Kafka, Goran Šuljić, Srđan Gulić, Bosiljko Domazet, Igor Pavlica, Cockpit Music, Srđan Marković Đile, Mirjana Vukadin, Henning Friman, Nicole Hewitt, Viktor Krasnić, Aida Bagić, Bojana Radulović, Gordan Bosanac, Dino Pešut, Jelena Berković, Mirta Jurilj, Sanja Sarnavka, Urša Raukar, Mario Kovač, Vesna Teršelič, Gudački kvartet Akcent, ženski zbor Čipkice, Davor Savičenti, Lala Raščić, grupa Babilonci, Nataša Manojlović, Lou Profa, Maja Flego, Benjamin Perasović, Studio kreativnih ideja Gunja, Dječak iz vode, Liz Collins, Kristijan Ugrina, Ivan Ergić, Božidar Popović, Grupa Škart, Danijel Poljak, Aleksandra Laslo, Goga Katalenić, Robert Torre, Velimir Rodić, Ivan Zaluški, Sanja Horvat, grupe Ana Never i Žen, DJ bezum aka Miron Milić, Zdravko Popović, Petra Mrša, Ina Sladić, Michael Puntarić, Alma Svedružić, Demirel Pašalić, Helena Klakočar, Željka Cupek, Ivan Hamarić, Miroslav Wranka, Nataša Mihoci, Zlatko Nikolić, Mreža antifašistkinja Zagreba, Ivana Perica i udruga Motor mijene, kolektiv Okus doma, aktivistkinja Emina Bužinkić, Josipa Dika, Prince Wale Sonyjiki, glazbenici Dražen Franolić, Kamenko Čulap i Marko Jovanović, Paula Zore iz Ženske sobe, Andreja Kulunčić, Bojan Nonković, kustosica Martina Kontošić, Davor Sučić, Branimir Janković, Neva Lukić, Sara Raeji, Josipa Bubaš, Predrag Bobić, Gordana Vnuk, Vera Marelja, Krunoslav Mavar, dr.sc. Anica Vlašić-Anić, Kevin Doyle, Zvonimir Dobrović, Ivana Škvorčević, Vesna Mačković, Nikolina Butorac, Miroslav Galinac, učenici OŠ Bol iz Splita, psihologinja dr. sc. Željka Kamenov, povjesničarka umjetnosti dr. sc. Ana Peraica, dr.sc. Suzana Marjanić, prof. Vanda Jurković, Sara Pečanić, Vida Manestar, Irena Boćkai, Ana Katulić, Bruno Isaković, Una Bauer, Boris Kadin, Srđan Sorić, Ines Jokoš, Barbara Vekarić, Sonja Nerat, Dijana Lukić, Nina Šegović, Kristina Birtić, Mirta Boban, Hajrudin Hromadžić, Lana Bobić, Petra Brnardić, Romana Soldo, Marina Đira, Tea Ivković, Ružica Milenković, Ira Ferris, Hrvoje Korbar, Marko Čavlović, Tonči Kraljević Bratalić, Anastazija Debelli, Tjaša Kalkan, Josip Kresović Naonar, Romana Brajša, Barbara Radelja, Ljiljana Zagorac, Marta Fiolić, Margareta Sinković, Iva Korenčić, Alja Gudžević, Dora Pocedić, Maja Flajsig, Sanja Baković, Suzana Sakić, Iva Marčetić, Nika Obučina, Laszlo Bihar, Nikolina Rafaj, Katja Grcić, Matthias Lintner, Sanja Čulina, Petar Somek, Nina Bajrić Blažeković, Marina Brkić, Krešimira Gojanović, Denis Haračić, Josipa Henizelman, Petar Katavić, Marina Krištofić Marinsky, Jasenka Smrekar, Ljljana Tršan, Lea Vidaković, Ines Begčević, Edo Popović, Tea Teodorović Jadranka Gottlicher, Tina Novak, Lara Lalić, Andreja Gardašanić, Ivana Pedljo, Jasmin Dasović, Marija Butirić, Ante Perković, članovi Udruge kako si? i drugi; iz Hrvatske, Slovenije, Bosne i Hercegovine, Srbije, Izraela, Danske i SAD.

2022. – 20. Festival prvih Vrijeme rizika – nesigurnost kao konstanta (u pripremi)
2021. – 19. Festival prvih Usamljenost i socijalna izolacija
2020. – 18. Festival prvih Potreba za stanom  i stambena politika
2019. – 17. Festival prvih – tema Nestalna ljubav – o krhkosti ljudskih odnosa
2018. – 16. Festival prvih – tema Doba praznine
2017. – 15. Festival prvih – tema Izmišljanje tradicije
2016. – 14. Festival prvih – tema Pravo na (po)grešku
2015. – 13. Festival prvih – tema Solidarnost
2014. – 12. Festival prvih – tema Depresija
2013. – 11. Festival prvih – tema Društvo razočaranja
2012. – 10. Festival prvih – tema Nada
2011. – 9. Festival prvih – tema 70+80 (Nepoznata mjesta u hrvatskoj umjetnosti sedamdesetih i osamdesetih godina 20. st.)
2010. – 8. Festival prvih – tema Poslovi sa Suncem
2009. – 7. Festival prvih – tema Besplatno obrazovanje
2008. – 6. Festival prvih – tema Mediji i prava djeteta
2007. – 5. Festival prvih – tema Društvena odgovornost kapitala
2006. – 4. Festival prvih – tema Mine
2005. – 3. Festival prvih – tema Dominacije
2004. – 2. Festival prvih – tema GMO i biotehnologije
2003. – 1. Festival prvih – tema Reklamokracija