RUŽICA MILENKOVIĆ

Ružica Milenković rođena je 1972. u Vrgorcu. Diplomirala je na Ekonomskom fakultetu, ali je njena umjetnička priroda prevagnula, te se okreće lijepom u sebi i oko sebe – kroz nakit, fotografiju, izradu ogledala u jedinstvenoj tehnici. Područja njenog umjetničkog interesa su raznolika, a njen rad zapažen i od struke nagrađivan. Široj javnosti predstavila se kroz osam samostalnih, te sudjelovanjem na dvadesetak skupnih, domaćih i inozemnih izložbi.