Predavanje

Dr. sc. Hajrudin Hromadžić: Nestalna ljubav – o krhkosti ljudskih odnosa

Izlaganje će predstaviti poljskog sociologa, filozofa i teoretičara kulture Zygmunta Baumana (1925. – 2017.) i dio njegovog opusa iz prvog desetljeća ovog stoljeća u kojem se više bavio na pojmom „tekućeg“ (liquid), fizikalnom kategorijom prevedenom u sociološki koncept. Obradio ga je iz nekoliko društveno-problemskih rakursa (modernost, ljubav, život, strah, zlo…), a ovdje će se predstaviti Baumanova knjiga „Tekuća/Nestalna ljubav“ (2003.)

Dr. sc. Hajrudin Hromadžić zaposlen je na Odsjeku za kulturalne studije Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, od prosinca 2016. u znanstveno-nastavnom je zvanju i na radnom mjestu izvanrednog profesora za područje društvenih znanosti, polje sociologija. Do sada je objavio dvije knjige (Medijska konstrukcija društvene zbilje. Socijalno-ideološke implikacije produkcije medijskog spektakla, AGM: Zagreb, 2014; Konzumerizam. Potreba, životni stil, ideologija, Jesenski i Turk: Zagreb, 2008) te preko četrdeset znanstvenih članaka i poglavlja u monografskim publikacijama koji su objavljeni na hrvatskom, engleskom i slovenskom jeziku. Sudjelovao je na pedesetak inozemnih i domaćih znanstvenih konferencija, simpozija, seminara, kongresa i ljetnih škola te surađivao na četiri znanstvena projekta. Znanstveno istraživački se usavršavao na studijskim boravcima u Norveškoj, Njemačkoj, Rumunjskoj, Sjedinjenim Američkim Državama i Srbiji. Područja znanstvenog interesa izv. prof. dr. sc. Hajrudina Hromadžića su kulturalni i medijski studiji te suvremena sociologija sa fokusom na kritičkoj teoriji društva i kritičkoj analizi diskursa. Redoviti je vanjski suradnik Odsjeka za sociologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Kompletan popis radova izv. prof. dr. sc. Hajrudina Hromadžića moguće je pronaći na http://bib.irb.hr