Ljiljana Tršan, Žena iza objektiva, 2023.

Pereira Žena iza objektiva, fotografija, 2023.

spiritlessly Žena iza objektiva je nevidljiva baš kao  što su i žene još uvijek rodno nejednake kod nas i u svijetu. Kako kaže Clare Birchall – nevidljivost je “vidljivost u čekanju”. U tom čekanju je većina nas odrasla, jer nevidljiva žena ima i nevidljive probleme, a društvo izbjegava stvari koje nisu vidljive.

Kroz “objektiv” vide se ženska postignuća. Vidi se značajan doprinos društvu kroz ekonomsko, kulturno, političko i građansko djelovanje žena, ali one ostaju uglavnom nevidljive, iza objektiva. Vrijeme je da i “ispred” i “iza objektiva” postane vidljivo.


Ljiljana Tršan

Rođena u Zagrebu gdje završava  osnovnu školu i  gimnaziju te magistrira logopediju na Edukacijsko rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

Odlaskom u mirovinu počinje se intenzivnije baviti crtanjem i slikanjem. Upisuje Tečaj crtanja i slikanja  u NS Dubrava kojeg vode prof. Svebor Vidmar i akademska slikarica Ivana Vulić.