Klara Šimunović

Laguna KNOCK OUT U 1.314,000 RUNDI
zvučna instalacija, 2019.

http://gflooring.com/case-studies/bawa-healthcare-and-leisure KNOCK OUT U 1.314,000 RUNDI nastao je kao mentorski rad na kolegiju Nenasilno djelovanje u sklopu Mirovnih studija, kao reakcija na zadatak da se napiše tekst o nekoj društvenoj pojavi kroz nenasilnu komunikaciju. Odgovor je bio ovaj autorski tekst o razornosti nasilja, kako za žrtvu, tako i za počinitelja te kompletnu okolinu koja je tom nasilju izložena i od kojeg baš nitko ne profitira. Pritom se boks koristi kao primjer sporta koji je, iako kontaktan, posvećen minimiziranju ozljeda kroz zaštitnu opremu i borbe, koje su podijeljene na runde. U pravom životu često nije tako.

Arai Klara Šimunović rođena je 1981. u Zagrebu i po struci je copywriter.
Nakon karijere u oglašavanju otvara samostalnu djelatnost za umjetničke intervencije u biznisu, spajajući umjetnike i privatni sektor u zanimljive suradnje.
Kroz brojne kulturne i socijalne projekte i sama počinje propitkivati stanje društva a pritom nastaju i njeni prvi samoinicirani koncepti.