Jasenka Smrekar, Dobro jutro, nevidljiva ženo, 2023.

where to buy Pregabalin “Dobro jutro, nevidljiva ženo!”
Sampaloc ….svaki dan ispočetka….

Sizifa su opjevali, 
a ženama se podrazumijeva

fotografija, 2023.


Jasenka Smrekar

  • rođena 1960. u Zagrebu
  • medicinska sestra u mirovini
  • od 2019. polaznica tečaja crtanja i slikanja u NS Dubrava kod prof. S. Vidmara i I. Vulić
  • 2022. i 2023. ljetne radionice V. V. Ankina
  • 2023. likovne radionice prof. N. Tintora
  • članica udruga HUKAe i umjetnika” A. Šenoa”, portala LD  te Hrvatskog sabora kulture
  • do sada imala devet samostalnih izložbi i tridesetak skupnih i međunarodnih izložbi od kojih su 14 žirirane
  • dobila pohvalnice povjerenstva na 15 PROFUTURI i Kaštelanskim štorijama 2023.