… Čo ko – moj Čikolatinu…

http://stopthesewars.org/fred-nagel-letter-to-woodstock-times/ Kuhanje/izrada Čokolade crne za kuhanje i delanje Čokoslastica, za neStalnu konzumaciju a usto kao i komercijalizaciju konzumacije ljubavne deLICiJE (maČisticko upucavanje, maČo menovi krkaju slaninicu a poklanjaju Čikolatinku)…ak’ nemaŠ ljubafi jemaŠ kockicu ČokoLA LA De.