… Čo ko – moj Čikolatinu…

Kuhanje/izrada Čokolade crne za kuhanje i delanje Čokoslastica, za neStalnu konzumaciju a usto kao i komercijalizaciju konzumacije ljubavne deLICiJE (maČisticko upucavanje, maČo menovi krkaju slaninicu a poklanjaju Čikolatinku)…ak’ nemaŠ ljubafi jemaŠ kockicu ČokoLA LA De.