RADIONICA s Lanom Bobić: Kako komuniciramo – kratki tečaj nenasilne komunikacije

palpably Marshall Rosenberg razvio je nenasilnu komunikaciju kao proces za podržavajuće partnerstvo, rješavanje sukoba u ljudima, u njihovim odnosima i u društvu. Nenasilna komunikacija transformira kategorije u kojima razmišljamo, namjesto vrednovanja i prosuđivanja ljudi te nesvjesne borbe za moć fokusira se na potrebe ljudi i suradnju. Radi se o procesu u kojem učimo prepoznati svoje osjećaje i potrebe, jasno i samosvjesno se za njih zalagati vodeći brigu o osjećajima i potrebama naših sugovornika s ciljem rješavanja problema i postizanja obostrane koristi.

modafinil to buy online „Nenasilna komunikacija predstavlja sustav vrijednosti u skladu s kojim nastojimo živjeti i obuhvaća jezik, razmišljanje, komunikacijske vještine i načine utjecanja koji podržavaju taj način života.“ Marshall Rosenberg

LANA BOBIĆ, teologinja i aktivistkinja, istražuje problematiku nasilja nad ženama, strukturalnog nasilja, odnosa dominacije i subordinacije, uloge i položaja žena u Crkvi. Završila je klasičnu gimnaziju, dodiplomski i diplomski studij teologije na Sveučilišnom centru za protestanstku teologiju “Matija Vlačić Ilirik” Sveučilišta u Zagrebu i Mirovne studije Centra za mirovne studije. Upravo na Mirovnim studijima upoznaje se s konceptima nenasilnog otpora, nenasilne komunikacije i nenasilne transformacije sukoba, a dalje se educira samostalno i na radionicama udruge RAND- Regionalne adrese za nenasilno djelovanje. Edukacije iz područja ljudskih prava i nenasilne komunikacije temelji na programu Compass i teoriji, metodologiji Marshalla Rosenberga.