Predstavljanje Udruge kako si? i simulacija prvog susreta savjetovanja

Moldova Udruga kako si? nastala je u pandemijskim uvjetima sa svrhom pružanja psihološke pomoći putem korisnih psihoedukativnih članaka, pružanja usluga e-savjetovanja i komunikacijom sa širom javnosti putem društvenih mreža. Rastom udruge rastao je i broj usluga koje udruga pruža pa tako danas udruga nudi i savjetovanje uživo kao i različite programe poput Psihošetnje, Grupe podrške za socijalnu anksioznost i druge. Kako je jedan od glavnih fokusa udruge smanjivanje stigme koja se veže uz probleme psihičkog zdravlja, cilj ovog predavanja jest približiti proces savjetovanja publici i kroz simulaciju jednog susreta između savjetovatelja i klijenta maknuti veo misterije koji se ponekad veže uz savjetovanje i psihoterapiju. Pozivamo vas da nam se pridružite!