Marlen Ban: „antibiografija“ i „čudne naslikane oči“, 2021.

http://iamlearningdisabled.com/tag/nonverbal-learning-disability/ Fragmente tekstova preuzete iz časopisa „Ispod pločnika“ i „Libra libera“ povezala sam u poglavlja koja čine dvije bilježnice nazvane „antibiografija“ i „čudne naslikane oči“. „Antibiografija“ komentira društvo, politiku, crkvu te položaj žene, dok se „čudne naslikane oči“ odnose na individualnost, seksualnost, ljubav, muškarce i um.

Aţ Ţafīlah ”Antibiografija” pojašnjava faktore koje je čovjek sam stvorio, koji se manifestiraju izvana i determiniraju personalni život pojedinca. Djelovanje crkve i/ili politike stvara dinamiku koja nas najčešće dovodi u osobne dileme poput onih: što se od nas očekuje, kakvi bi trebali biti, a kakvi smo zapravo.

Stvarni osobni doživljaji ne mogu se zanemariti, a njima posvećujem ”čudne naslikane oči”. Pitam se odvajam li se teško od težnje za posjedovanjem drugog. S druge strane, preuzimam li rizik zbog onog što mislim da zaslužujem, što me u isto vrijeme uzbuđuje i baca u očaj. Razmišljam tko sam i zašto sam ovdje, kako ću se mijenjati i kako će me pamtiti oni koji svojom odlukom jednoga dana više neće biti sa mnom.

Marlen Ban rođena je u Puli 1999. godine. Studentica je studija javne uprave Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu te Odsjeka za animirani film i nove medije Akademije likovnih umjetnosti u Zagrebu. Do sada je sudjelovala na nekoliko grupnih i samostalnih izložbi u Hrvatskoj od kojih se izdvajaju VGA03 u Galeriji SKC 2021. godine, virtualna izložba Da! festivala 2022. godine te izložba ”Monokromije” u Galeriji Juraj Klović 2022. godine.