Marina Krištofić Marinksy

Rad: Ručak na moru, akril na drvetu, 12.3×8.5cm

buy online Aurogra 1 mg Marina Krištofić „Marinksy” vizualna je umjetnica iz Samobora rođena 1991.godine. Ubrzo nakon završetka preddiplomskog studija na Tekstilno-tehnološkom fakultetu u Zagrebu 2015. godine Marinksy se posvetila umjetnosti. Bavi se slikarstvom i fotografijom, kao i animacijom i skulpturom, često kombinirajući različite tehnike i materijale. Do sada je sudjelovala na brojim izložbama u Hrvatskoj i inozemstvu.