Kristina Tot Kaša: You are replaceable, 2022.

http://preferredmode.com/2013/11/04/cliff/ Samouka slikarica Kristina Tot Kaša rođena je u Čakovcu 1987. Slika od 2015. godine, a skupno i samostalno izlaže od 2018. U zadnje vrijeme radi ekspresivne karikaturalne višebojne akrile s “dozom humora i sarkazma”.

Olpe Izvan konkurencije