Doplgenger, Kameradin, 2023.

buy modafinil bulk powder RE:VIZIJA #4 
Jugoslavenski socijalizam i žensko pitanje na filmu

Kinematično predavanje-performans / 50′ / 2023.

Provodeći formalnu i diskurzivnu analizu filmskog materijala i jezika, predavanja-performansi umjetničkog dua Doplgenger kreiranjem filmsko-montažnih nizova izvode i iščitavaju blokove slika jugoslavenske kinematografije kao dokumente i projekcije socijalističkog društva. „Re:vizija #4 – Jugoslavenski socijalizam i žensko pitanje“ bavi se kontradikcijama i ograničenjima jugoslavenskog narativa o mjestu i položaju žena u društvu. Performativno predavanje Doplgengera ukazuje na napuštanje ideja ženske emancipacije, koja je prisutna u filmovima do početka šezdesetih, i na sve prisutniju retradicionalizaciju društva.


cenforce 150 mg Doplgenger ujmetnički duo, kojeg čine Isidora Ilić i Boško Prostran, angažira se u polju umjetnosti, istraživačkog i kustoskog rada, tekstualne produkcije. Radovi Doplgengera bave se odnosom između umjetnosti i politike kroz preispitivanje režima pokretnih slika i modusa njihove recepcije. Oslanjajući se na tradicije eksperimentalnog filma i videa, Doplgenger intervenira na već postojećim medijskim proizvodima ili proizvodi u formi proširenog filma. Iako im je pokretna slika osnovni medij, njihova praksa uključuje i tekst, prostorne instalacije, performanse, predavanja i diskusije.

Radovi Doplgengera nalaze se u javnim kolekcijama, predstavljeni su na samostalnim i grupnim izložbama i na filmskim festivalima na međunarodnom nivou. Urednici su publikacije Amateri za film (Beograd, 2017). Dobitnici su umjetničkih stipendija i rezidencijalnih boravaka, nagrada filmskih festivala i Politikine nagrade „Vladislav Ribnikar”.

Više informacija na http://www.doplgenger.org

Program financijski podržava Zaklada Kultura nova u okviru projekta Mreža izvedbenih umjetnosti 2023.


­­­­­­­­­­­­­­ Video rad na izložbi u KIC-u

Kameradin (Video/DV PAL (4:3) /6’ 10″ /color /stereo /2018)

Zasnovan na arhivskim slikama jugoslavenske kinematografije, film počinje riječima glavne glumice Milene Dravić u filmu Dušana Makavejeva W.R. – Misterije organizma. Na drugoj strani patrijarhata, fragmentirano iskustvo žene i njenog slomljenog tijela pratit će novu i isprekidanu priču.