ARTLESSOV UMJETNIČKI GENERATOR

is it illegal to buy accutane online OSTVARENI SU SLJEDEĆI RADOVI:

Dvůr Králové nad Labem Anastazija Debelli: Riječi
https://youtu.be/5pSxVra566I
samostalni video rad (scenarij, izvedba, kamera, montaža i režija autorice)

Jadranka Gottlicher: Odlazak
https://youtu.be/u4hkYdTmwpY
kratki video performans u kojem autorica animira šal i govori svoje stihove

Lara Lalić: Titraji
https://youtu.be/QMraMAYtEkU
Samostalni video rad (scenarij, izvedba, kamera, montaža i režija autorice)

Tina Novak: Nesvjesno
https://youtu.be/8ffQWqtVNgQ
video rad u kojem se autorica sama snima, postavlja scenografiju i montira

Ljiljana Zagorac: Otplesana bilježnica
https://youtu.be/NnPep1txnuY

Helena Klakočar: Čistačica
https://youtu.be/off6Nwtpbao
niz od 3 fotografije

Andreja Gardašanić: Dodir sa zemljom
https://youtu.be/o07v-FbrM40
ppt prezentacija s fotografijama i naslovima uz glazbenu pratnju

CASE STUDY: DEKONSTRUKCIJA PREDSTAVE PREOKRET ILI KRAJ?

Prijave na radionice: https://bit.ly/3ugFJcZ

Studio Artless kreće s nizom edukativno-kreativnih radionica, sadržajno povezanima s predstavom Preokret ili kraj iz 2019. koja je reinterpretacija predstave Ende oder Wende kazališne grupe Ulješura iz 1983./84. multimedijalnog umjetnika Željka Zorice-Šiša i suradnika (slikarica Mirjana Vukadin, snimatelj Dragan Ruljančić, filmaš Vladimir Petek, izvođač Krunoslav Mavar). U originalnoj multimedijalnoj kazališnoj predstavi kao izražajni elementi korišteni su ples i pokret, inovativna scenografija, slajdovi, TV, film i bučna glazba. Predstava je nastala metodom skupnog osmišljavanja kazališta (V. Kačić Rogošić, 2017.) na tragu iskustava avangardnog pristupa Kugla glumišta, kontrirajući rigidnom pristupu autoritarnog, hijerarhijskog redateljskog kazališta, dominantnog početkom 80-ih. U novoj smo predstavi postojeći scenski predložak kritički izvrnuli i osuvremenili: zamijenili smo rodne uloge i dominantno mušku fabulu postavili u ženskom ključu – slabo plaćena konobarica suočava se s androgenim partnerom (lutkom i izvođačicom) u društvenom okružju ortačkog kapitalizma.

Koristimo pojam dekonstrukcija, kojeg je u teorijski rad uveo francuski filozof Jacques Derrida (1930.-1984.), misleći o „provjerljivosti i održivosti“ argumenata u konstrukcijama „svake vrste“ (Jochen Hörich) želeći preispitati sredstva od kojih i s kojima smo „sastavili“ predstavu. Njihovim proziranjem dolazimo do polaznih elemenata od kojih smo je sklopili: osnovnih točaka sadržaja i likova, radnje i konteksta, živih slika izvođača/ice, slika „zamrznutih“ u video/filmskom radu, stalno promjenjive scenografije u kojoj su i zidovi pokretani kroz animaciju grafike, svjetla koja se mijenjaju iz scene u scenu, pulsirajuće glazbene matrice, lutke kao izvedbenog elementa i njihove konačne sinergije.

Ciklus radionica zamišljen je kroz niz predavanja/radionica koje pretpostavljaju aktivno sudjelovanje polaznika i oblikovanje niza zadataka i vježbi u različitim formatima. Zanima nas proces proizvodnje samostalnih ili zajedničkih umjetničkih ideja i radova.

U šest tematskih blokova bavimo se:

 1. angažiranom umjetnošću i razvojem kritičkog mišljenja(kroz teoriju i praksu angažirane umjetnosti, ljudska prava i umjetnost, skupno osmišljeno kazalište na primjeru Kugla glumišta, pregledom predstava Željka Zorice, analizu stereotipa kao izražajnog sredstva u umjetnosti i reinterpretaciju/analizu postojećeg djela)
 2. izvedbenim praksama
 3. scenografijom i skulpturom u kazalištu
 4. scenskom i filmskom proizvodnjom
 5. glazbom
 6. oblikovanjem vizualnog materijala i medijskom prezentacijom

10. 3. – srijeda

18 – 20h
Angažirana umjetnost i razvoj kritičkog mišljenja (feministička perspektiva)
Voditelji: Zdravko Popović

U prvom on-line susretu predstavit ćemo cjelokupni projekt, raspored radionica, teme, voditelje i ciljeve. U nastavku će voditelj uvesti polaznike u osnovne pojmove važne za razvoj kritičkog mišljenja: što je angažirana umjetnost i korisna umjetnost, politika, ideologija, demokracija, kolektivno autorstvo te ih povezati s tri primjera angažirane umjetnosti i kolektivnog autorstva (Muzej besplatnog obrazovanja, Kreativne strategije – početi najbolje što se može, Kugla glumište).

13. 3. – subota

16 – 18h
Ljudska prava i angažirana umjetnost
Voditelj: Zdravko Popović

Bavit ćemo se razumijevanjem ljudskih prava kao podlogom i inspiracijom za društveno angažirane teme u umjetnosti. Dodatno će još biti stavljen naglasak na to što je feministička perspektiva i kako može inspirirati umjetničko stvaralaštvo i biti način za kritičko sagledavanje drugih umjetničkih djela.

13. 3. – subota

18 – 20h
Skupno osmišljeno kazalište: primjer Kugla glumišta
Voditeljica: dr. sc. Višnja Kačić Rogošić, teatrologinja

Teatrologinja Kačić Rogošić objasnit će nam kolektivno autorstvo na primjeru predstava avangardne kazališne skupine Kugla glumište. Alternativno oblikovanje kazališnih predstava predstavlja „dehijerarhizaciju konvencionalnog kazališnog ansambla“, a skupno osmišljeno kazalište je sintagma koju u svojoj doktorskoj dizertaciji i istoimenoj knjizi (Hrvatski centar ITI, 2017.) definira teatrologinja Višnja Rogošić: „…važno je dodati još jednu manifestaciju zajedništva koja postaje razvidna u izvedbenoj obuci i stvaralačkome procesu, a to je niz suradničkih i skupnih postupaka rada poput zajedničkog pisanja dramskog teksta, istraživanja ili tjelesne ili glasovne improvizacija, kojima se djelo stvara ispočetka, odnosno, kojima prethodi samo odluka da se predstava napravi zajednički.“ Avangardna kazališna skupina Kugla glumište od 1976. do 1982. g. na taj je način proizvela niz nagrađivanih predstava i akcija – Salvador Dali: Ljubav i pamćenje, Doček proljeća, Ubojstvo u lokalu, Mekani brodovi, Bijela soba, Posljednji sati gospodara ledenih strojeva, Priča o djevojci sa zlatnim ribicama i cirkusu Plava zvijezda, Ljetno popodne ili što se desilo s Vlastom Hršak, Kugla Cabaret, Akcija 16.00 i Posljednja ljubavna afera o kojima zbog jedinstvenog pristupa i umjetničkih dosega vrijedi govoriti i danas.

17. 3. – srijeda

18 – 20h
Kazališni projekti Željka Zorice nakon Kugla glumišta
Voditeljica: Ana Janjatović-Zorica i gosti

Nakon izvjesnog kraja djelovanja Kugla glumišta (1981./1982.) gdje sudjeluje u zajedničkoj proizvodnji predstava od 1977. godine, multimedijalni umjetnik Željko Zorica sve do 1996. g. ostvaruje niz kazališnih projekata. Radeći izvan institucionalnih kazališnih kuća, na području kojeg bismo danas nazvali „nezavisnim“ kazalištem, a u okviru grupa Ulješura, Kačinsky troup i Uplašene žirafe ostvaruje predstave Ende oder Wende (1983.), Rez na nebu, Željezni jazz (1985.), Ježenje (1986.), Režanje mjeseca, Ples flaminga (1987.), Ribari duša (1988.), Porno (1989.), Magritte: Nerazjašnjeno ubojstvo (1990.) i Labuđa močvara (1993.).

20. 3. – subota

16 – 20h
Stereotipi kao izražajna sredstva u umjetnosti
Voditelj: Zdravko Popović

Dvije pojavnosti stereotipa u umjetnosti – prikriveni stereotipi i namjerno prikazani stereotipi. Feministička analiza promjena u društvu kroz promjene stereotipa koji se prikazuju u umjetnosti. Stereotip kao izražajno sredstvo u umjetnosti, stereotip kao koreografija.

24. 3. – srijeda

18 – 20h
Radionica izvedbenih praksi
Voditeljica: Josipa Bubaš, povj. umj. i izvedbena umjetnica

Radionica je inspirirana radom na izvedbenom dijelu predstave Preokret ili kraj i bavi se njezinim različitim segmentima. Kroz razgovore i različite izvedbene zadatke dotiče temu reinterpretacije postojećeg djela, odnosno u širem smislu prevođenja određenih motiva i tema u vlastiti izvedbeni jezik. Također, dotiče pojmove performativnosti, te donosi kratak uvod u postdramsko kazalište i suvremenije izvedbene prakse, time nudeći uvide u njihove različite mogućnosti: od elemenata somatskog rada, preko tehnika Grotowskog, do elemenata butho i suvremenog plesa. Radionica nudi i okvirni teorijski okvir koji obuhvaća fenomenologiju tijela ali i teorije performativnosti. Svaki susret podijeljen je na dva dijela. Započinjemo teorijskim osvrtom i diskusijom, tematiziramo određene teorijske postavke ili umjetničke prakse ili se bavi zajedničkom analizom do tada nastalih radova. Drugi dio susreta obuhvaća kratko zagrijavanje kroz koje polaznici dobivaju uvid u različite pristupe tijelu, nakon čega se bavimo specifičnom temom kroz različite zadatke usmjerene razvoju autentičnog izvedbenog jezika polaznika.

Praktični rad podijeljen je po temama/susretima i obuhvaća:

 • rad s objektom
 • rad sa zadanim ili odabranim izvedbenim predloškom i njegova interpretacija
 • rad kroz različite izvedbene jezike (primjerice, istoj temi pristupamo kroz jezik butoha ili fizičkog kazališta)
 • rad s prostorom
 • improvizacija

27. 3. – subota

16 – 20h
Analiza predstave Ende oder Wende/Porno i Preokret ili kraj?
Voditelji: Zdravko Popović i Ana Janjatović-Zorica, voditeljica Studija Artless

Analiza predstava Ende oder Wende’/Porno i Preokret ili kraj? iz feminističke perspektive (sudionici u radu na predstavi daju svoja tumačenja i obrazlažu svoje ideje). Zajedničko promišljanje i dogovor svih sudionika u radionici o mogućim idejama za umjetničke izričaje polaznika radionice na predočenu temu.

31. 3. – srijeda

18 – 20h
Radionica izvedbenih praksi
Voditeljica: Josipa Bubaš, povj. umj. i izvedbena umjetnica

7. 4. – srijeda

18 – 20h
Radionica izvedbenih praksi
Voditeljica: Josipa Bubaš, povj. umj. i izvedbena umjetnica

10. 4. – subota i 11. 4. nedjelja

18 – 20h
Scenografija i skulptura u kazalištu
Voditelj: Miljenko Sekulić, akademski kipar i scenograf

Scenski postav bitno određuje prostor izvedbe, utječe na vizualni dojam te definira kretanje izvođača. U kazalištu se najčešće kreira prema zamislima redatelja ili skupine autora, ovisno o prostornim i financijskim mogućnostima producenta. Skulptura u kazalištu može biti dio scenografije ili scene, pa i nositi ulogu, kao što je to bilo u predstavama koje su studije koje proučavamo, a bile su česti dio predstava Željka Zorice u kojima je surađivao i Miljenko Sekulić, akademski kipar. Kao jedan od najboljih hrvatskih scenografa donosi dio svojeg bogatog umjetničkog, scenografskog i kiparskog iskustva – od početaka angažmana, preko postav scene vezan uz dramsko djelo i/ili koncepciju i skulpture kao elementa scenografije.

14. 4. – srijeda

18 – 20h
Radionica izvedbenih praksi
Voditeljica: Josipa Bubaš, povj. umj. i izvedbena umjetnica

Scenska i filmska proizvodnja

17. 4. – subota i 18. 4. – nedjelja

16 – 20h
Voditelji: Luka Matić, dipl.snimatelj i oblikovatelj svjetla i Zdravko Popović

Kazališna predstava, performans, film i fotografija iako različiti oblici stvaralaštva s tehničke strane imaju dosta toga i zajedničkog. U ovoj radionici polaznici će se upoznavati s tim zajedničkim aspektima kao i specifičnim prilagodbama uvjetima koje zadaje rad u određenom mediju. Neovisno o tome koji će medij polaznici izabrati za svoja autorska djela pomoći će im i upoznavanje s drugim medijima, jer u svakom filmu i fotografiji na kojima su prikazani ljudi ima i dio teatra, a svaku predstavu i performans je poželjno zabilježiti putem videa i fotografije da bi mogli ostati kao trajni dokument. Softverski programi koji će se u radionici koristiti (i po potrebi učiti polaznike kako raditi u njima ako nemaju prijašnjeg iskustva) su Open Camera za snimanje s mobitelom, DaVinci Resolve i KDEnlive za video montažu te Gimp i Krita za obradu fotografija (sve ovisno o dogovoru s polaznicima). Svi navedeni programi su legalno dostupni na internetu i besplatni su.

17. 4. – subota

16 – 20h
Oblikovanje svjetla
Voditelji: Luka Matić, dipl.snimatelj i oblikovatelj svjetla

Scensko svjetlo dio je kvalitetne scenografije i bitno određuje vizualni aspekt predstava. Prilagođavanje i oblikovanje osvjetljenja, odabir boja i vrste rasvjetnih tijela dio je kazališne čarolije, te magije filma i videa. Pored oblikovanja scenskog svjetla i prilagodbe svjetla za film i fotografiju na ovoj će se radionici polaznici upoznati i s tehničkim i stilskim aspektima korištenja video materijala u sklopu kazališne predstave (video materijal u funkciji scenografije, video kao izvor svjetla i sl.).

18. 4. – nedjelja

16 – 20h
Proizvodnja filmskog materijala
Voditelj: Zdravko Popović

Priprema za rad: izrada scenarija, biranje lokacija, organizacija prostora, izrada knjige snimanja. Ovaj termin će poslužiti i kao uvod u sadržaj ostalih tema za obradu. Osnove upotrebe kamere i fotoaparata. Kadriranje. Rad prilagođen budžetu. Korištenje mobitela kao kamere ili fotoaparata. Video montaža i obrada slike (kolor korekcija i dodatno koloriranje). Tu će se pokriti i obrada zvuka koji ide uz sliku kao i biranje digitalnog formata u kojem će se isporučiti finalni proizvod.

21. 4. – srijeda

18 – 20h
Radionica izvedbenih praksi
Voditeljica: Josipa Bubaš, povj. umj. i izvedbena umjetnica

23. 4. – petak

18 – 20h
Mentoriranje radova

24. 4. – subota od 16 – 18 h i 30.4. – petak

18 – 20h
Glazbena radionica
Voditelj: Tomislav Miljak, prof. psihologije i glazbeni entuzijast

Polazna točka radionice su voditeljeva/autorova iskustva u snimanju, aranžiranju i oblikovanju zvuka. Polaznici uz prijavu popunjavaju upitnik o svojim interesima i predznanjima, a sadržaj radionica prilagođava se prema povratnim informacijama. Samoprocjene iskustava sudionika važne su za pripremu razine detaljnosti sadržaja izlaganja i zadataka.

24. 4. – subota

16 – 18h
Priprema rada na predstavi – komuniciranje i prilagođavanje mogućnosti, očekivanja i potreba realnim uvjetima
Voditelj: Tomislav Miljak, prof. psihologije i glazbeni entuzijast

Cilj radionice je pomoći sudionicima da osvijeste različite preduvjete koji im mogu pomoći u odluci žele li se prihvatiti rada na izradi glazbe za neku predstavu. Hoću li koristiti glas, instrumente, računalo za snimanje glazbe? Imam li potpunu autorsku slobodu, i do kojeg roka trebam završiti rad? Jasno komuniciranje svojih mogućnosti i potreba s jedne strane, i očekivanja I mogućnosti suradnika s druge strane, važan je preduvjet za uspješan rad. Izradit ćemo podsjetnik-check listu temeljenu na iskustvima sudionika i voditelja. Polaznici će dobiti barem jedan (maksimalno dva) praktičan zadatak koji će poslužiti kao svojevrsna priprema za iduću radionicu.

28. 4. – srijeda

18 – 20h
Elementi grafičke pripreme i oblikovanja vizualnog materijala
Voditeljica: Mare Šuljak, magistra slikarstva

Uvod u grafičko oblikovanje i izradu tiskanih i digitalnih promidžbenih materijala (plakata, letka, najava, promidžbenih videa). Na radionici ćete naučiti što su promidžbeni materijali, kako pripremiti materijale za dizajnera, kako sami oblikovati materijale (plakate, letke, brošure, bannere…), kako ih pripremiti za tisak, kako prilagoditi materijale za digitalnu upotrebu.

30. 4. – petak

18 – 20h
Glazbena radionica
Voditelj: Tomislav Miljak, prof. psihologije i glazbenik entuzijast

Snimanje i aranžiranje snimljenog materijala (računalni programi Audacity, Reaper, Ableton Live) – priprema terena, vođenje bilješki, sistematično arhiviranje međukoraka
Tijekom predavanja bit će prezentirana voditeljeva/autorova iskustva i rad na glazbi za predstavu Preokret ili kraj?. Dio zvukova za predstavu izrađen namjenski, dio je prearanžiran, dio je postojeća glazba drugih autora. Također, bit će prezentirani postupci komponiranja, snimanja i aranžiranja glazbenih isječaka pomoću računalnih programa (Audacity, Reaper, Ableton Live) i korištenja opreme. Poznavanje navedenih računalnih programa nije nužan preduvjet za sudjelovanje, ali će korisnicima uz predznanje biti puno lakše pratiti tehnikalije. U sklopu praktičnog dijela, sudionici će dobiti zadatak najjednostavnijeg snimanja zvuka njihovim mikrofonima (ako imaju slušalice smartphona s integriranim mikrofonom), izrezivanja i kopiranja dijelova snimljenih isječaka, lijepljenja dijelova snimljenih isječaka u drugi kanal i modificiranja zvuka zvučnim efektima ponuđenima u sklopu računalnog programa Audacity. Onim sudionicima koji nemaju mikrofon, voditelj će poslati ogledni zvučni dokument za rad.

5. 5. – srijeda

18 – 20h
Medijska prezentacija
Voditelj radionice: Dalibor Jakus, spec. odnosi s javnošću

Multidisciplinarnost i dinamičnost fundamentalne su karakteristike izvedbenog (umjetničkog) procesa predstave Preokret ili kraj? u kojem je sudjelovao veći broj ljudi raznovrsnih vještina i umijeća, struka i zanimanja s jednim primarnim ciljem – ostvarenje kulturnog dobra. Stoga je realizacija i recepcija takvog procesa nepredvidljivi i rizičan čin ovisan o različitim društvenim, tehnološkim, estetskim i subjektivnim čimbenicima.
Od modela tiskovne agenture i publiciteta, do modela javnog informiranja, na radionici medijske prezentacije prvenstveno proučavamo položaj izvedbenih umjetnosti (na predmetu interesa ovog projekta) kao medija, međusobni odnos s drugim mainstream medijima te holistički pristupamo izradi analiza i komunikacijskih strategija o poziciji izvedbenih umjetnosti u svijetu medijske kulture/komunikacija i to s aspekta društvenog djelovanja, utjecaja na javno mnijenje, reagiranja na poticaje u okruženju i utjecaja vanjskog okruženja.

Poseban naglasak bit će usmjeren na izradu alata i metodologije za učinkovitu medijsku prezentnost izvedbenih umjetnosti u suvremenoj komunikaciji: segmentacija publike, medijska estetika, kulturno (in)formiranje, autentičnost i etičnost, izgradnja reputacije, uloga i korištenje digitalnih platformi, integrirani istraživački procesi, kritičke i analitičke prakse, transmedia storytelling tehnika, kreiranje virtualnog umjetničkog projekta i kao završni stupanj medijske prezentacije – evaluacija.
Radionica se izvodi kroz dva susreta (2 x 2 sata) od čega je prvi termin temeljen na predavanjima, prezentacijama iz prakse i analizi medijske prezentnosti izvedbenih umjetnosti s naglaskom na predstavu Preokret ili kraj?, a drugi susret zamišljen je u praktičnom formatu: prezentacija radova polaznika i analiza sadržaja.

12. 5. – srijeda

18 – 20h
Medijska prezentacija
Voditelj: Dalibor Jakus, spec. odnosi s javnošću

15. 5. – subota

16 – 20h
Završna on-line prezentacija

Moguća je prijava na cijeli ciklus ili na pojedine blokove. Broj sudionika je ograničen. Prijaviti se mogu kako potpuni početnici, tako i oni s raznim razinama iskustva u područjima koja će se obrađivati. Svi programi su besplatni i održavaju se preko Zoom platforme. Prijava na google obrascu. E-mail u slučaju potrebe: studioartless1@gmail.com