Anita Celić Cella, Triptih “Biofilija, 2023.

http://eecoswitch.com/8.php Triptih “Biofilija” čine tri crteža dimenzija cca. 42x57cm, uljana pastela na papiru.

“Biofilia” dolazi od grčkog bios, što znači život i philia, što znači ljubav. U drevnoj je Grčkoj bila definirana kao “ljubav prema životu”.Definirana kao ljubav prema svemu što je živo, što raste i što se razvija; odnosi se na pretpostavku da ljudi imaju sklonost povezivati se s prirodom, a to implicira kako posjedujemo genetski urođenu dozu ljubavi prema biljkama i životinjama.

“Baš kao mediji, materijali i proces, odabrani motivi međusobno su povezani te zajednički čine sustav znakova. U djelima se kontinuirano javljaju motivi biljaka, životinja, ljudskih i životinjskih ostataka isprepletenih i „prostorno utopljenih“ (u prednjem i stražnjem planu) u vitice organskog porijekla. Oni istovremeno čine osobni sustav simbola umjetnice te prepoznatljive arhetipove. Motivi tako predstavljaju osobnu interpretaciju predmetne stvarnosti, ali i univerzalne simboličke obrasce i strukturu koji se ciklički te nesvjesno oblikuju našu stvarnost i Cellina umjetnička djela. Polazeći od premise da prikazani biljni i životinjski svijet te ljudski ostaci čine sastavne i međusobno povezane segmente naše cjelokupne stvarnosti, umjetnica stvara i povezuje motive, oblike i boje te se umjetnička djela samostalno, ali i u cjelini izložbenog prostora doimaju kao sastavnice živog organizma. Baš kao što su u ekosustavu pojave, organizmi i bića povezani na svim razinama, tako su i navedeni slikarski i skulpturalni elementi povezani na pojavnoj i značenjskoj razini te stvaraju suptilnu mrežu koja prožima promatrača. Upravo je taj sustav svih mogućih značenja koja proizlaze iz svjesnog i (kolektivno) nesvjesnog rezultat procesa istraživanja i spoznaje umjetnice, ali i intuitivnog, automatskog bilježenja. Njegovu strukturu, na znanstvenoj i intuitivnoj razini, umjetnica nastoji spoznati, zabilježiti i protumačiti. U tom su sustavu podjednako važni estetski akcenti, kao i istraživanja bioloških procesa te ekoloških posljedica čovjekove djelatnosti. Njezina djela tako predstavljaju svojevrsni aleph, točku svih točaka, mjesto u kojemu odjednom, iz svih rakursa, umjetnica i promatrač mogu sagledati fenomene koji nas okružuju. Stoga je barem jedno od temeljnih Cellinih nastojanjaučiniti vidljivim spone tog sustava, razjasniti ih sebi i promatraču, odnosno komunicirati. Pritom je zanimljivo da su racionalni i iracionalni segmenti rada, kao i svjesni i nesvjesni procesi uvijek u ravnoteži, harmoniji. Cella kontinuirano dopušta prodor intuitivnog u znanstveno, etičkog u estetsko, i obratno. Isti princip možemo prepoznati u odnosu prema apstrakciji i figuraciji na koje umjetnica gleda kao dva segmenta istog univerzalnog sustava u kojem suprotstavljanjem ekstrema (apstrakcija – figuracija, boja, ploha – praznina, lagano – teško, kontrola – slučajnost) nastaje uravnoteženo djelo. U takvom dinamičkom (eko)sustavu svaki element određuje drugi, svaki je povezan i jednako važan– i biljka i korov, i životinja i čovjek, i estetika i etika. “

Patricia Počanić


no prescription Misoprostol on line pharmacy Cella Anita Celić
Akademska slikarica-grafičarka, diplomirala 2007. na Akademiji Likovnih Umjetnosti u Zagrebu. Sudjelovala na izložbama u zemlji i inozemstvu, radionicama, multimedijalnim projektima i suradnjama. Dobitnica nekoliko nagrada i priznanja, posljednja 2017. je nagrada nacionalnog stupnja A&C Golden Cube natječaja za 2017. godinu u kategoriji tiskanih medija za publikaciju „Arhitekt Ivo“ te nacionalna nominacija za međunarodnu UIA Architecture & Children Golden Cubes nagradu u Parizu. Kolaži su joj objavljeni u monografiji “Cutting Edges – Contemporary Collage”, izdavačke kuće Gestalten, Berlin.

Bavi se još i ilustracijom, dizajnom, fotografijom i scenografijom. Djeluje također i pod imenom Cella&Wolves.

Članica je HDLU i HZSU. Živi i radi u Zagrebu.