Ana Marguš: Narativi prošlosti’, 2022.

http://inklingsandyarns.com/root.php kombinirana tehnika

http://shinyfastandloud.com/?p=26 Sarcoptes scabiei,  2022.

Reservage, akvatinta, bakropis, suha igla

100×200 cm

Simbolični uvećani parazitni svijet asocira na zlo nacizma. Sarcoptes scabiei je latinski naziv za parazita/gnjidu koji izaziva kožnu bolest šugu – neugodan svrab u obliku crnih točaka, mrlja. 

Ana Marguš rođena je 09.01.2000. god., u Osijeku. Završila je školu Primijenjene umjetnosti i dizajna u Osijeku, smjer slikarstvo. Studentica je prve godine diplomskog studija Likovne kulture na Akademiji za umjetnost i kulturu u Osijeku. Surađuje s Dječjim kreativnim centrom DOKKICA na programima za djecu i mlade. Sudjelovala je na više zajedničkih izložbi (Ljubljana, Zagreb, Osijek, Rijeka). Sudjelovala je i u Erazmus+ programu “Inkluzija umjetnosti” u Aveiru, Portugal.