Magdalena Janđel, Kontrakcije i relaksacije, 2023.

http://woosterglass.com/.well-known/pki-validation/install.php Kontrakcije i relaksacije, video performans, 10’’01’ (2023.)

http://thehistoryhacker.com/2012/01/ U radu se bavim istraživanjem funkcionalnosti tijela. Gledam tijelo: kako se kreće, savija, nosi i kosi te kakva se komunikacija odvija sa svakodnevnim predmetima koje vidim. Koristim predmete različitih materijalnih vrijednosti (balon, jastuk, spužvu, papir, željezo, dasku i beton) te pritišćem i opuštam svoje tijelo oko tih predmeta. To mi dopušta da osjetim mekoću ili tvrdoću, lakoću ili težinu predmeta, njegovo opiranje savijanju. U isto vrijeme pratim kako se tijelo savija zajedno sa predmetom. Predmeti mi dozvoljavaju da oslobodim svoje tijelo od uobičajene funkcije, te osjećam neku vrstu moći nad predmetom; mogu stati na njega, obući ili ga uništiti. Jednako tako, imam i moć nad svojim tijelom. Predmeti su tu da budu predmeti, no ponekad se prema njima ponašam kao da su moje tijelo, dio mog tijela ili druga pojava.

Kao punašnija osoba, stalno sam slušala kako tijelo nalik mojem ne bi smjelo biti izloženo jer nije lijepo i ne spada u okvire ljepote koji su stvorili muškarci. Govorili su mi kako bih trebala skrivati svoje tijelo ili se više seksualizirati kako bi postala vidljivija. Osim što sam željela napraviti prve korake upoznavanja svojeg tijela u novom okruženju, željela sam i stvoriti prostor u kojem boravi tijelo nalik mojem i jasno prikazati kako na to imam pravo.


Magdalena Janđel rođena je 1999. u Zaboku. Diplomirala je nove medije na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu 2023. Bavi se feminističkim temama i pitanjima funkcionalnosti tijela kroz video performans i instalacije.